Thơ về cây thuốc chữa bệnh

1768

Thơ về cây thuốc chữa bệnh


Tác dụng và công dụng của cây mía lau như sau:

Mía lau ngọt mát giải phiền lao
Phế nhiệt ho khan, tân dịch hao
Lương huyết tiêu ban, trừ táo khát
Tâm bụng trường vị khoái khoan mau.

Ghi nhận về cây Ké đầu ngựa như sau:

Thương nhĩ thảo ấm, giải phong nhiệt thấp tê, bổ não tuỷ, chữa nhức đầu viêm mũi dị ứng, bạch đới, lâm lậu
Ké đầu ngựa ngọt ôn, chữa não phong,
Nhức đầu đau mắt thấp tê rần,
Phong cùi lậu ké, cùng tiêu độc,
Óc nhiễm hàn, mũi chảy nước trong.

Lương y Việt Cúc

Bạc hà, Kinh giới, Tía tô Hương nhu,

Gừng, sả, Cúc hoa, Địa liền

Dù cho cảm sốt (1)liên miên

Uống vào bệnh khỏi không phiền lụy ai

Bệnh thấp khớp(2)cứ dằng dai

Hy thiêm, Lá lốt không sai món nào

Tìm thêm Ngưu tất bỏ vào

Bệnh lành chóng khỏi mau mau đi làm

Nhở khi sương gió ho viêm (3)

Rau tần, Rẻ quạt, Thiên môn, Sâm đại hành

Tiêu chảy(4) bệnh cứ hoành hành

Hoắc hương, Riềng, Ổi uống vào liền tay

Bệnh Kiết lỵ(5) cứ dằng dai

Rau sam, Cỏ sữa bên bờ rau xanh

Điều kinh(6)phụ nữ khá hay

Ích mẫu mà uống thuốc Tây nào bằng

Xin chị em chớ phân vân

Ngãi cứu hỗ trợ (thai) (7) mười phân vẹn mười./.

10 CÂY THUỐC TRONG TOA CĂN BẢN Trong toa căn bản có Gừng tươiRau má, dây Mơ, Cỏ nhọ nồiCam thảo, Mần Trầu cùng VỏquítRễ Tranh, Cây Ké, Củ sã thôiChặt ngắn ba phân phơi trong mátHàn thì sao vàng, nhiệt để tươiChữa ban, thoái nhiệt thêm giải độcKích thích mau tiêu phục sức hồi./. BS Huỳnh Tình